انواع قطعات الکترونیک

فروش انواع قطعات DIP و SMD ، انواع LED ، IC های پروگرامر و معمولی ، انواع سیم و شمش قلع ۶۳ درصد ، دیودهای زنر ، دیودهای مختلف ، خازن های الکترولیت ، مقاومت ، قبول سفارشات ، انواع فریت ، بوبین و سون سگمنت و سایر قطعات الکترونیکی.